8e ronde so rdam is vrijdag 22 mei !

De volgende ronde werd in het vorige bericht abusievelijk aangekondigd op 23 mei. De speelavond moet natuurlijk zijn vrijdag 22 mei. Gecorrigeerd!