RSB uitnodiging voor massakamp tegen Schaakbond Groot Amsterdam

De RSB is door de Schaakbond Groot Amsterdam (SGA) uitgenodigd voor een massakamp ter gelegenheid voor het 50-jarig bestaan van de SGA op zaterdag 8 juni.

Het worden twee gelegenheidsteams bestaande uit 60 Amsterdammers (SGA-leden) die 60 Rotterdammers (RSB-leden) uitdagen. Het is al op 8 juni.

Daarom graag een beroep op uw tijd om op korte termijn binnen uw club minimaal 2 spelers af te vaardigen. Daar mogen zeker ook bestuursleden bij zitten.

In verband met een brede vertegenwoordiging vragen wij om minstens 1 speler onder en 1 boven een rating van 1600.

Omdat de voorbereiding nog maar kort is en mogelijk niet alle RSB-verenigingen tijdig (kunnen) reageren (vóór 29 mei) verwacht ik dat er een beroep moet worden gedaan op een reservelijst. Geef daarom ook andere leden op als reserve tot maximaal 12 spelers, incl. de eerste twee. Uit de reservelijst (nrs. 3 en volgenden) zal zo eerlijk mogelijk geput worden, waarbij de intentie is om eerst de nummers drie uit te nodigen in volgorde van grootte van het clubledenbestand. Daarna komen de nummers vier op de lijst aan de beurt enz.

Zie de hierbij meegestuurde bijlage met wat meer informatie zoals de opstapplaatsen voor de touringcars en het tijdschema.

Voor de rekenwonders, er zijn 34 clubs (excl. de drie jeugdclubs) dus als iedereen reageert hebben we 68 spelers. De eerste 30 clubs die reageren komen in ieder geval in aanmerking voor twee spelers.

Voor de goede orde. De massakamp is bedoeld voor volwassenen. Jeugdspelers (ondergrens 14) met veel ervaring met volwassen tempo mogen bij uitzondering wel op de lijst.

Angelo Ayala
Bestuursvoorzitter RSB

Text iets aangepast door mij, Maarten, als er mensen mee willen doen kunnen ze dat bij mij of Arthur melden, dan geven we het door aan de RSB