Het eerste verliest laatste thuisduel.

Tegen Venlo moesten we een kans maken om punten te pakken.
Helaas het mocht niet zo zijn. Met vijf remisepartijen, één winst en vier verlies eindigde het in een 6 ½ – 3 ½ nederlaag, waarmee Venlo zich veilig speelde.


Alles ging regulier. Opmerkelijk was de keurige wist van Marius
Strijdhorst en de remise van invaller Hans Koedam. Twee keer
ingevallen met twee remises, keurig Hans.

John van Baarle (zwart) staat moeilijk. In de diagramstelling speelde
hij Td6-f6 om daarna Pe5 te kunnen spelen. Na het antwoord Td1-c1
ging dat plan de mist in. De druk en de penning kostte materiaal.
In plaats daarvan had Td6-g6 meer kans geboden, met de dreiging
Dxh3, hoewel wit iets beter blijft staan na Pxc6, Dxh3 en Pe7+.

Na Lc5-e7, Dd1-a1 werd tot remise besloten. Rini overwoog tijdens
de partij Pd7-e5. Daarop was wit De1?? Van plan, waarna hij na
Pe5xPc4, LxLc5 en Pd2+ beslissend materiaal zou verliezen. In plaats
van De1 is Dd1-a1 ook gelijk.

Hans Koedam speelde met wit zijn favoriete opening. Net als tegen
Amstelveen bood hij snel remise aan na 11.f4 in de diagramstelling.
Tot zijn tevredenheid werd het ook nu geaccepteerd.

Marius Strijdhorst (wit) speelde een scherpe partij, die hij eerder met
Pd5, een schijnoffer, in zijn voordeel had kunnen beslissen. Op zet 24
viel hij met zijn toren op d6 binnen, de zwarte dame aanvallend. Toen
deze zich buitenspel zette op veld c8, kreeg wit een geweldige
aanval. In de diagramstelling, na h6xg7, nam zwart met de koning
terug. Na g5 kreeg wit beslissend voordeel en won snel.

Michiel Besseling (zwart) verdedigde zich actief. Hij worstelde met
een ontwikkelingsachterstand. Na 17 bxc5 nam hij de verkeerde beslissing met ….. bxc5, waarna het na c7 snel fout ging. Alleen met
17 …… d5 had hij nog kunnen vechten met een kleine min. 17 ….dxc? Beter lijkt d5, bijv c7, Tc8, Pb6, Txc7, Pxd5, en Txc5.Daarna Lh6 en 0-0.

Henny Versteeg (zwart) had wat moeite met de witte opening. Hij
voelde zich niet safe, hoewel er weinig aan de hand was. Voor de
zekerheid bood hij in de diagramstelling op zet 17 remise aan. Na 17…….Lb4-d6 bood Henny remise aan.

De teamleider Arthur Rongen moest in een dame- Indiër de hele
middag keepen. Hij kwam geen moment in echt gevaar. Na lang
trachten een beslissend tempo te winnen, besloot wit in de
diagramstelling zijn pogingen te staken en bood remise aan. Arthur accepteerde deze remise.

Arthur Rongen (teamleider)