John Schell overleden

Rotterdam  8 oktober 2015.
Vandaag werd via Frans Vreugdenhil het droevige bericht vernomen dat John Schell vanmorgen is overleden. John was opgenomen in het Havenziekenhuis en heeft tot het laatst nog bezoek gehad van diverse mensen van onze club. Met het heengaan van John verliezen we een markant lid. John was ongeveer 40 jaar lid van onze vereniging. We zullen later uitgebreider stilstaan bij zijn overlijden. We wensen Jannie en familie veel sterkte bij dit grote verlies.