Pathena Rotterdam verslaat met ruime cijfers Groninger Combinatie

Allereerst werd stil gestaan bij het overlijden van Joop van Oosterom. Deze geweldige schaak liefhebber is op 78 jarige leeftijd overleden. Hij was actief bij veel schaak evenementen, maar in het bijzonder was hij via zijn bedrijf Volmac voor maar liefst 18 jaar de sponsor van SV Rotterdam. En met veel succes, want de Rotterdammers behaalden 14x de landstitel.

Het wedstrijd overzicht.

Het was een wedstrijd met tegengestelde belangen. Rotterdam had de punten heel hard nodig en de Groningers hadden wellicht ambities om hoog in de competitie te eindigen. Dat de thuisclub verdiend met grote cijfers won, vertekent enigszins het wedstrijd verloop. De Noordelingen welke niet met de sterkste opstelling waren gekomen vochten als leeuwen. En na 3 uur spelen stond nog steeds de brilstand op het scorebord. Inmiddels werd aan de Rotterdamse kant de druk steeds meer opgevoerd, hetgeen voor de eerste tijdcontrole resulteerde dat de Groningse dijken doorbraken en er een vloedgolf van punten voor de Maasstedelingen binnen vloeide. De tussenstand van 4-0 werd spoedig daarna naar 6-1 gebracht. Er werd nog slechts eenmaal gescoord voor Groningen en het slotwoord was weer voor de gastheren met een punt na 94 zetten.

Fotocollage
 

Het wedstrijd verloop per bord.

Het eerste punt werd binnengebracht door Kevin Nguyen tegen ons voormalige lid Bonno Pel. Het leek dat onze Pathena speler in het middenspel wat minder stond, maar Lxc5 was de eerste verrassing. Daarna maakte Kevin de switch naar de koningsvleugel van zwart met als inleiding de zet Pg6, waarna de zwarte koning in een spervuur van aanvallende torens en dame kwam.

Loperzet Kevin
 

Wit: Lxc5
 

Het volgende punt was van Johan Quist tegen Jan Balje. Johan opende met zwart met het verrassende Budapester gambiet, toch een beetje een zwart schaap. Maar hij kreeg er goed spel mee en verkreeg een prettige stand. De witspeler wilde met g4 teveel forceren, verloor een pion en even later een kwaliteit, waarna zwart het karwei afmaakte.

Wit forceert
 

Wit: g4
 

Good old Rini Kuijf speelde tegen Daan Brandenburg weer zijn vertrouwde Frans. Wit speelde de opening niet geheel nauwkeurig en al spoedig kreeg zwart een groot overwicht met twee mooie paarden op c4 en e4. Na enige verwikkelingen won Rini een pion en bleef de witte stelling onder druk houden. Hetgeen uiteindelijk in een paarden eindspel op de witte koningsvleugel definitief beslist werd.

Mooie paarden
 

Het vierde punt kwam van onze gm Vitaly Kunin tegen gm Jan Werle. Dit was bovenal een technische affaire. In het begin van de partij werden vele stukken afgeruild en dit resulteerde in een dubbel toreneindspel. De stelling was zeker in dynamisch evenwicht, maar onze speler speelde het subtieler dan zijn tegenstander. Hij won een pion, ruilde torens en zijn d-pion kon niet meer gestopt worden.

toreneindspel
 

Wit: Txb4
 

De eerste remise kwam tot stand tussen Bruno Carlier en Joost Wempe. Wederom een Franse opening, waar het even leek dat zwart met zijn f- en g-pion gevaarlijk naar voren kwam. Bruno neutraliseerde dit door eerste op de damevleugel en later op de koningsvleugel actief tegen te spelen. Dit resulteerde in de winst van twee pionnen. De witte dame ging op jacht naar de zwarte koning, maar zwart kwam met zijn dame en toren gevaarlijk de witte stelling binnen. Nadat de zware stukken waren afgeruild, restte een eindspel met ongelijke lopers en Bruno nog steeds met twee extra boeren. Helaas speelde hij dit niet geheel zuiver en zwart kreeg tegenkansen middels een vrije b-pion.

Remise stelling
 

De volgende winstpartij kwam van Lubomir Ftacnik tegen de captain Maurice Schippers. Al spoedig had de witspeler een betere stelling, maar zwart verdedigde zich heel alert. Lubo kon er niet makkelijk doorheen en er verdwenen inmiddels steeds meer stukken van het bord. Wit moest uiterst secuur spelen en enige valkuilen ontwijken. Uiteindelijk kwam de witte toren via de onderste rij binnen en kon de witte d-pion naar voren gaan.

secuur spel
 

Daarna werd het 6-1 door een remise tussen Dimitri Reinderman en Sipke Ernst, wederom twee grootmeesters, maar het was zeker geen gm remise. De partij was steeds in evenwicht, maar wel had Dimitri met wit steeds het initiatief en een licht overwicht. Na stukkenruil bleef een eindspel over met dames en 4 torens en een open d-lijn. Even later stoomde een witte d-pion op naar veld d7, hetgeen resulteerde in het ruilen van de 4 torens, waarna de partij spoedig in een remise eindigde.

d pion
 

De volgende remise kwam tot stand tussen Martin Martens en David Slagter. Ook hier werden vele stukken geruild. Tussendoor een stand van torens en twee paarden voor wit en twee lopers voor zwart. Nadat ook deze stukken waren afgeruild, bleef er een potremise pionnen eindspel over.

 

Blijkbaar moer er zelfs bij een ruim gewonnen wedstrijd altijd iemand verliezen. Ditmaal was het slachtoffer onze Albert Blees in zijn partij tegen Iozefina Paulet. Feitelijk ging het in het begin van de partij voor Albert al mis. De witte a-pion liep op naar a6, de witte loper kwam via c6 binnen kijken en zwart moest een kwaliteit geven. Niet lang daarna moest zwart op f8 zelfs een tweede kwaliteit geven, hetgeen een stand opleverde voor wit met twee torens en een pion tegen 3 zwarte stukken. Technisch nog niet zo eenvoudig, maar na de noodzakelijke vereenvoudiging, werd de situatie voor zwart onhoudbaar.

kwaliteitsvrlies
 

Wit: Pb5
 

Het spektakel stuk van de dag vond plaats in de partij tussen Robby Kevlishvili en Jasper Geurink. Na een rustige opening met het nodige positionele werk sloeg plotseling de vlam in de pan. Dit begon met Txe6 en of de grote verwikkelingen en complicaties correct waren is niet helemaal duidelijk maar tussen de zetten 26 en 36 gebeurde wel het e.e.a. Er bleef een eindspel over voor wit met toren+ loper en 2 extra pionnen en zwart een dame. Daarna volgde weer een afwikkeling met als resultaat een zwarte dame tegen toren + loper en 3 verbonden witte pionnen op de koningsvleugel. Dit was natuurlijk gewonnen voor wit, maar een actieve zwarte dame was garant voor vele schaakjes. Uiteindelijk werd de partij na 94 zetten gewonnen door Robby omdat de zwarte koning nauwelijks nog ruimte had door het oplopen van de witte pionnen.

Spektakel
 

Wit: Txe6
 

Gedetailleerde uitslag

Uitslag
 

5 februari 2017 Ton de Vreede