Veel schaken op Denksportdag

Noord Sport! Schaken prominent in sportweken.
Evenals vorig jaar is de denksportdag van 19 september 2015 onderdeel van de Noord Sport! weken. Deze worden in Rotterdam Noord gehouden van 5 t/m 26 september. In deze weken worden de volgende events georganiseerd:  ‘Zwem-event’, ‘Sportentocht’, ‘Denksportdag’, ‘Wielerronde van Noord’, ‘Seniorensportdagen’ en ‘Zeskamp’. Binnen het programma van de Denksportdag heeft de schaaksport een prominente plaats gekregen.
2 pagina’s in Noord Sport-krant
In de 6 wijken van de voormalige deelgemeente Noord wordt een speciale krant huis aan huis verspreid. Deze gedrukte versie van 16 pagina’s heeft een oplage van maar liefst 15.000 exemplaren. De  Denksportdag vult pagina 6 en 7 met tekst en foto’s.
De krant is via de link Krant Noord Sport 2015 digitaal te bekijken.