Alle hens aan dek na nederlaag tegen BSG.

Alle hens aan dek na nederlaag tegen BSG.

De wedstrijd thuis tegen BSG was voor beide team cruciaal. Wij moeten nog één matchpunt pakken om veilig te zijn, terwijl BSG nog volop meedoet voor het kampioenschap.

De voortekenen waren niet al te gunstig. Met twee invallers werd de klus extra zwaar. De eerste twee uur was er nog weinig te prognosticeren. Daarna kwam er tekening in de strijd en helaas voor de onzen ging dat de foute kant op. Aan geen enkel bord werd remise gespeeld en opvallend was dat aan diverse borden een flankspel op het bord kwam en tweemaal een Franse partij met een vroeg f4. Tot 4-4 hielden we hoop op het matchpunt, maar de twee laatste borden gaven weinig hoop. Het eindresultaat 6-4 voor BSG zorgt ervoor dat we de laatste ronde tegen en Passent een kunststuk uit moeten halen, in de verwachting dat Groningen tegen het al gedegradeerde Voerendaal de volle buit binnen zal halen.

Langs de borden in volgorde van gereed komen:

Robby Kevlishvili (2) leverde snel werk af door Ewoud de Groote op te brengen. Ewoud was verrast door f4 en kwam zeer gedrukt te staan. Robby speelde geconcentreerd en verbeterde zijn stelling per zet Dit werd zwart te machtig. Na de blunder h4 was het direct uit anders had het iets langer geduurd. 1-0

Marc Schroeder (7) had een zware middag tegen Henk v d Poel. In een Schotse partij was Df6 niet de beste voortzetting. Beter is eerst Lc5 en daarna Df6. Nu kwam hij met iedere zet in grotere problemen. Na de opening restte een ruïne, geen ontwikkeling en een gammele pionnen stelling. Het werd goed uitgeschoven. 1-1

Rini Kuijf (5) kreeg Frans voorgeschoteld met een vroeg f4. Hij wist er wel raad mee en haalde een plus uit de opening. Het ging fout na het complicerende Pxd4. Even later werd hij zich dat bewust, maar toen was het te laat. De loper op h4 raakte ingesloten en na enige verplichte zetten bleef een moeilijk houdbare stelling over. Met 20 Dc7 ging hij definitief in de fout, terwijl hij met Dc8 nog had kunnen knokken. 1-2

Martin Martens (4) bouwde tegen Thomas Willemze in de opening een plusje op. In het middenspel werd de druk opgevoerd, hetgeen Thomas bracht tot de beslissende fout 33 Td8. Met direct Lf6 had hij in slechte stelling nog kunnen vechten. 2-2

XABCDEFGHY 8l+-tr-+-mk( 7+-wQnvlpzpp’ 6p+-+-+-+& 5zP-+P+-+-% 4-+-+N+-+$ 3+-sN-wqPvL-# 2-+-+-+PzP” 1+R+-+-+K! xabcdefghy
Marijn den Hartog (6) speelde tegen Robert Ris een Spanjaard met Pf6 i.p.v. a6. Dit leverde geen probleem op en lange tijd ging het gelijk op. Marijn gebruikte iets te veel tijd, hetgeen hem fataal werd. Op zet 23 verloor  Pc2  een kwaliteit, terwijl met 23 Dxh5 de stelling in evenwicht was gebleven. 2-3.

Stelling na Pc2.

XABCDEFGHY 8r+lsn-tr-+( 7+pzp-wq-mk-‘ 6-+-+-zp-+& 5zpLvl-zp-zpp% 4P+-+P+-+$ 3+-zP-+-zP-# 2-zPN+Q+PzP” 1+N+R+R+K! xabcdefghy
Inmiddels had Michiel Besseling (10) tegen angstgegner Alexander van Beek zijn eerste winst tegen hem binnen. De partij verliep niet vlekkeloos. Michiel offerde een pion voor vage compensatie, die gaandeweg in rook opging. Wel hield hij druk op de zwarte stelling. Normaal lag remise in lijn der verwachting. Een blunder in tijdnood 29 Dc2? Gaf de partij weg terwijl hij met DxDf4 licht voordeel had kunnen houden. 3-3 ( stelling waarin zwart Dc2?? Speelt)

XABCDEFGHY 8-+-+-trk+( 7+-+-+pvlp’ 6N+-+p+p+& 5+r+-+-+-% 4-+-+qwQ-+$ 3+-+-vLnzPP# 2RzP-+-zP-+” 1+-+R+K+-! xabcdefghy
Alik Tikranian (3) had het moeilijk tegen de rustige opzet van Li Riemersma. Li hield het openingsoverwicht goed vast en wikkelde af naar een beter staand eindspel, wat niet te houden was voor onze man. 3-4

Johan Quist (8) zat ook op de flank te pionieren tegen Ton v d Heijden. Het middenspel zag er nog gevaarlijk uit. Zwart kreeg daarin kansen, welke Johan goed pareerde. Op de 31 ste zet greep zwart met Txd5 mis, De1 was beter geweest, waarna Johan de pion meer in het eindspel keurig verzilverde. 4-4. (stelling waarin Txd5?? Gespeeld werd)

XABCDEFGHY 8-tr-tr-+k+( 7+-+-+pvlp’ 6-+-+-+p+& 5tR-+LzP-+-% 4-+P+-+-+$ 3+p+-wQ-zPP# 2-tRl+NzP-mK” 1+-+q+-+-! xabcdefghy
Daarmee is het positieve nieuws gebracht. Frans Vreugdenhil (1) moest een ratingverschil van enige honderden punten overbruggen tegen Frank Erwich. Hij hield lang stand in een gesloten stelling, toch niet zijn favoriete spel, hij is meer de wild west man. Mogelijk had hij met Pd4 in plaats van het logisch lijkende Pd6 betere zaken kunnen doen. In tijnood verloor hij een pion en kreeg daarna geen kans meer. 5-4

Onze dame Anna-Maja Kazarian (9) kreeg ook Frans met f4 voorgeschoteld door Jesper de Groote. In het middenspel was het hectisch met penningen en matdreiging., hetgeen tijd soupeerde. Anna-Maja had er het meest last van. Met 29exf5? beging ze een onnauwkeurigheid. In plaats daarvan had Lxg2 voordeel gegeven.  Nu verloor ze een pion en moest zien te overleven. De laatste zet voor de tijdcontrole 39 g6 was beslissend. Met Df2 was er nog een kans op lijfbehoud gebleven, nu vocht ze een verloren strijd. 6-4.

Arthur Rongen.